ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Prematür Pubarş: 15 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Multiple Konjenital Anomalileri Olan Bir Pendred Sendromu Olgusu
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Talasemi Majörlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Çocuklarda Amitraz Zehirlenmeleri 16 Vakanın Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Bir Endemik Guatr Bölgesindeki 7-12 Yaş Grubu İlkokul Çocuklarında Tiroid Volümleri, Tiroid Fonksiyonları, İyot ve Selenyum Düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Prematür Menarş: İki Olgu Sunumu
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Yenidoğanın Sistemik Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisinde Flukonazol Kullanımı
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Pendred Sendromu
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Çocuklarda Nitrik Oksit (No) Kullanımı
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Kayısı Çekirdeğine Bağlı Siyanid Zehirlenmesi(18 Olgunun İncelenmesi ve Yorum)
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
İyot Eksikliği Sorununun Değerlendirilmesi ve Çözüm Yolları
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Yenidoğanda Tizanidin Zehirlenmesi
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri: Son 10 Yılın Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Ketokonazolun Sıçanlarda Tiroid Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Glikazid (Diamicron) Zehirlenmesi (Ağır Nörolojik Hasar Gelişen Bir Olgunun Takdimi)
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
"MURCS birlikteliğinin tesadüfi tanısı: olgu sunumu"
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Hatay’da iyot eksikliği olan kırsal bölge ile iyot eksikliği olmayan kent merkezinde 6-12 yaş çocuklarda idrarda iyot, bakır, çinko, selenyum ve molibden düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 111-116)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1209
Fetus ve yenidoğanda hipertiroidi: tanı ve tedavi yaklaşımlar
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 1-9)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2513
Mini puberte ve yorumlanması
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 186-191)
DOI: 10.5152/tpa.2014.2038
Preterm bebekte saç-iplik turnike sendromu
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 245-247)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1301
Adrenokortikotropik hormon direnç sendromlu bir yenidoğanda zararlı geleneksel bir uygulama: dağlama
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 224-227)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2218
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018