ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Çocukluk çağı lösemileri
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 189-196)
Olgu Sunumu
Linezolid tedavisine bağlı gelişen pansitopeni
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 185-188)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1133
Kala-Azar ve lösemi: Nadir birliktelik
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 45-47)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3590
Kala-azar ve lösemi: nadir birliktelik
(Turk Pediatri Ars ; : -)
DOI: 10.5152/tpa.2016.3590
Özgün Araştırma
Akut lenfoblastik lösemi tedavisinde düşük dozda metotreksatın beyin komplikasyonlarına etkisi
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 62-67)
Akut lösemili hastalarda hiperlökositoz tedavisinde basit ve etkili kan değişimi yöntemi (ön sonuçlar)
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 24-28)
Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda L-asparajinaz tedavisi ve komplikasyonları
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: 162-170)
Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda ateşli nötropeni: tek merkez sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 79-86)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2757
Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde tedavinin ortalama eritrosit hacimleri üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 126-129)
DOI: 10.4274/tpa.46.60
Türkçesi Varken
Modifiye BFM Protokolları ile Çocuklarda Akut Lenf Oblastik Lösemi Tedavisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Yenidoğan Döneminde Hematolojik Bulgularla Ortaya Çıkan Bir Fanconi Anemisi Olgusu
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018