ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinde tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 66-71)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4982
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018