ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Preterm bebekte saç-iplik turnike sendromu
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 245-247)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1301
Özgün Araştırma
Düzce’de birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine bir değerlendirme: Ölü doğum ve bebek ölümleri
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 54-61)
DOI: 10.4274/tpa.46.10
Onüç yıllık fetal otopsilerimizin geriye dönük olarak irdelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 46-50)
Prematüre bebeklerin izlem sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 33-38)
Farklı iki dönemde perinatal mortalitenin değerlendirilmesi: tek merkez sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 128-134)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3453
İstanbul ilindeki ölü doğumların ölüm belgeleri incelenerek değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 92-97)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4963
Erken doğmuş bebeğin arka yerleşimli ağır retinopatisinde diod lazer fotokoagülasyon sonuçlarımız
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 254-256)
DOI: 10.4274/tpa.138
Türkçesi Varken
İstanbul'un çeşitli ilçe ve belde belediyelerinde kullanılan şebeke, sokak çeşmesi, kuyu ve istasyon sularındaki florür düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Hiperbilirubinemik Yenidoğan Bebeklerde Doğum Ağırlığı, Gestasyonel ve Postnatal Yaşların Total Bilirubin Bağlama Kapasitesi Üzerine Olan Etkileri
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018