ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Çocukluk çağı kanser sağ kalanlarında ikincil kanserler
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 261-265)
DOI: 10.4274/tpa.46.566
Non epileptik paroksismal olaylar: olgu sunumları ile derleme
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Çocukluk çağı epilepsilerinde diyet tedavisi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 275-280)
DOI: 10.4274/tpa.2083
Olgu Sunumu
Su ile ilişkili epilepsi: Üç olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 251-252)
DOI: 10.4274/tpa.46.85
Landau-Kleffner sendromu: İki olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 65-68)
Psişik belirtilerle ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlere ilişkin bir olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 121-124)
Hipotonik-hiporesponsif atak
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: -)
SCN1A geninde yeni bir mutasyonun tanımlandığı Dravet Sendromu olgusu
(Turk Pediatri Ars ; : -)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4197
Onikomadesis: Valproik asit tedavisinde erken dönem görülen nadir yan etki
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 98-100)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2630
Gebelikte annenin karbamezepin ve valproik asit kullanımına bağlı hipomagnesemi ve çekilme sendromu
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 114-116)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3142
Lafora hastalığı: ilerleyici bir miyoklonik epilepsi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 161-163)
DOI: 10.4274/tpa.46.66
Özgün Araştırma
Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 220-225)
DOI: 10.4274/tpa.46.79
Tüberoskleroz kompleksi tanılı hastalarda epilepsinin özellikleri ve klinik seyri
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 123-130)
DOI: 10.4274/tpa.116
Çocukluk çağında non epileptik paroksismal olaylar
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 59-65)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4588
Türkçesi Varken
Hepatit B aşısının komplikasyonları
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Febril ve Afebril Konvülziyonlu Olgularda Serum Prolaktin Düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Hepatit B Aşısının Komplikasyonları
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Çocukluk Çağı Epileptik Nöbetlerinde Medikal Tedaviye Direnç Gelişimi İçin Risk Faktörleri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Antiepileptik Kullanan Çocuklarda Tiroid Hormon Düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018