ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Doğum öncesi belirlenen hidronefrozun değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 18-23)
Noktürnal enürezis
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 80-85)
DOI: 10.4274/tpa.1626
Ürenin damar toksisitesi, kronik böbrek yetmezliğine bağlı kalp ve damar hastalıklarının patogenezinde yeni bir “eski oyuncu”
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 187-193)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.6314
Olgu Sunumu
Zor tanı konulan bir Kawasaki sendromu
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 40-42)
Dört olgu nedeniyle çocuklarda süreğen öksürüğün ayırıcı tanısında tik bozuklukları
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 176-179)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1215
Boynun ön bölümünde aşırı kıllanma: sporadik bir olgu
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 49-51)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.1315
Bir doğuştan kraniyal disinnervasyon bozukluğu: Moebius sendromu
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 165-168)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2931
Altı aylık bir hastada ciddi fenobarbital zehirlenmesinde tek geçiş albümin diyalizi uygulaması
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 228-230)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2335
Yenidoğanda diyabetes mellitus
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 137-139)
DOI: 10.4274/tpa.190
Özgün Araştırma
Yardımcı üreme teknikleri ile sağlanan gebeliklerden doğan bebeklerde yenidoğan ölüm oranı ve kısa dönemdeki seyri
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 37-41)
DOI: 10.4274/tpa.46.07
Monosemptomatik nokturnal enürezisi olan çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bulguları
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 37-40)
Çocuklarda “voiding” sistoüretrografi sonrası gelişen idrar yolu enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 14-16)
Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde periventriküler-intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalasi risk etkenlerinin incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 28-32)
Primer enürezis nokturnada etiyolojik risk faktörleri (*)
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Prematüre retinopatisi gelişiminde seri ölçülen serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeylerinin rolü
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 10-14)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4348
Geç preterm doğmuş çocukların okul öncesi dönemde akciğer işlevlerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 72-78)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4187
Alerjik rinitli çocuklarda nazal sıvı β-defensin 2 düzeylerinin incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 79-84)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4497
Enürezis tanısı alan çocuklarda davranışsal problemler
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 142-147)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2967
Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 101-105)
DOI: 10.4274/tpa.754
Prematüre osteopenisi tanısında tübüler fosfor reabsorbsiyonunun yerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 45-50)
DOI: 10.5152/tpa.2015.1478
Çağrılı Yazılar
Çocuklarda idrar enkontinansı
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 133-135)
Prematüre bebeğin taburcu olduktan sonraki büyüme ve beslenme takibi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 15-19)
Prematüre bebekler ve nörogelişimsel morbidite
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 20-22)
Prematürelerde bronkopulmoner displazi işitme ve oftalmolojik açıdan izlem
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 23-24)
Türkçesi Varken
Bir Üniversite Hastanesine Devam Eden Annelerde Tek Başına Anne Sütü Verme Süresine Etki Eden Faktörler
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Kliniğimizde izlenen vezikoüreteral reflüsü olan çocukların retroskopik analizi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Prematüre ve Yenidoğan Ünitemizde Takip Edilen Hastalar ve Saptanan Özellikleri
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Yenidoğanda İntraventriküler Kanama
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Prematüre İki Olguda Candida Albicans Sepsisinin Amfoterisin B İle Tedavisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Ağızdan Beslenmemiş Çok Düşük Doğum Tartılı Prematür Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit ve İntestinal Perforasyon
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Prematüre Anemisine Yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Sosyo-Ekonomik Ve Sosyo-Kültürel Durumun Anne ve Yenidoğan Bebeğinde Demir Parametrelerine Etkisi
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Preterm Yenidoğanlarda Taze Donmuş Plazmanın Aşı Yanıtına Etkisi
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Yoğun Bakım Koşullarında İzlenen Prematüre Bebeklerde Nütrisyonel ve Metabolik Sorunlar
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Prematürelerde Retinopati Taraması
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018