ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Non epileptik paroksismal olaylar: olgu sunumları ile derleme
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Çocukluk çağı epilepsilerinde diyet tedavisi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 275-280)
DOI: 10.4274/tpa.2083
Olgu Sunumu
Su ile ilişkili epilepsi: Üç olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 251-252)
DOI: 10.4274/tpa.46.85
Landau-Kleffner sendromu: İki olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 65-68)
Psişik belirtilerle ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlere ilişkin bir olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 121-124)
Onikomadesis: Valproik asit tedavisinde erken dönem görülen nadir yan etki
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 98-100)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2630
Lafora hastalığı: ilerleyici bir miyoklonik epilepsi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 161-163)
DOI: 10.4274/tpa.46.66
SCN1A geninde yeni bir mutasyonun tanımlandığı Dravet Sendromu olgusu
(Turk Pediatri Ars ; : -)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4197
Özgün Araştırma
Tüberoskleroz kompleksi tanılı hastalarda epilepsinin özellikleri ve klinik seyri
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 123-130)
DOI: 10.4274/tpa.116
Çocukluk çağında non epileptik paroksismal olaylar
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 59-65)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4588
Türkçesi Varken
Febril ve Afebril Konvülziyonlu Olgularda Serum Prolaktin Düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Çocukluk Çağı Epileptik Nöbetlerinde Medikal Tedaviye Direnç Gelişimi İçin Risk Faktörleri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Antiepileptik Kullanan Çocuklarda Tiroid Hormon Düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018