ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Editörden
İdyopatik Nefrotik Sendromda Düşük Doz Prednisolon İle Relaps Tedavisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Özgün Araştırma
Çocuklarda proteinüri indekslerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2001; 36: 212-218)
Çocuklarda sık relaps gösteren ve steroide bağımlı nefrotik sendromun öngördürücüleri
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 24-30)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5749
İdiyopatik nefrotik sendrom tanılı çocukların uzun dönem sonuçları; tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 37-44)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2086
Türkçesi Varken
Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Uzun, Standart ve Kısa Süreli Prednizolon Tedavisinin Karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018