ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Aşılamada yapılan hatalar
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Çocukluk çağı lösemileri
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 189-196)
Olgu Sunumu
Çocuklarda Kluyvera ascorbata enfeksiyonları: olgu serisi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 123-128)
DOI: 10.5152/tpa.2015.923
Linezolid tedavisine bağlı gelişen pansitopeni
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 185-188)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1133
Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarının nadir bir nedeni: urakus kisti
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: 181-184)
Özgün Araştırma
Lenfadenopatili çocukların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 30-35)
DOI: 10.5152/tpa.2014.847
Temiz aralıklı kataterizasyon uygulayan miyelodisplazili çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 36-41)
DOI: 10.5152/tpa.2014.872
Çocukluk çağında kronik hepatit B virüs enfeksiyonunun uzun dönem seyri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 117-123)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1559
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik dirençlerinin beş yıllık değerlendirmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 124-129)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1505
Doku harmonik görüntülemeli ultrasonografi ile birlikte power Doppler ultrasonografinin çocukluk çağı ateşli idrar yolu enfeksiyonu tanısındaki rolü
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 90-95)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2487
Yenidoğan sepsisinde mortaliteyi etkileyen etmenler
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 170-175)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2627
Turgut Özal Tıp Merkezi’ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 36-40)
Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 215-220)
DOI: 10.4274/tpa.493
Mesane disfonksiyonları tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının ne kadarından sorumludur?
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 110-116)
DOI: 10.4274/tpa.1007
Yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım servisinde hastane enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 293-298)
DOI: 10.4274/tpa.46.286
Bronşiyolit tanısıyla izlenen küçük çocuklarda RSV sıklığı, klinik ve laboratuvar özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 252-256)
DOI: 10.4274/tpa.45.252
Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde girişimsel araç ilişkili hastane enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 13-17)
Süt çocukluğu döneminde edilgin sigara içiminin alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 12-17)
Çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının büyüme üzerine etkisi (Ön çalışma)
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 139-142)
Çocuklarda “voiding” sistoüretrografi sonrası gelişen idrar yolu enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 14-16)
Malnütrisyonlu çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyon etkenleri
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 162-164)
Respiratuvar sinsisyal virüs enfeksiyonu nedeniyle bronşiyolit geçiren çocuklarda serum A vitamini düzeyi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 74-76)
Çocuk hastalarda adenoid biyofilmle üst solunum yolu enfeksiyonları arasında bir ilişki var mı?
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 71-77)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6151
İnfluenza ve diğer solunum yolu virüslerinin klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 217-225)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2827
Çocuklarda vitamin D düzeyinin alt solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 94-99)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3383
İmmünoloji polikliniğine sık enfeksiyon nedeniyle başvuran hastaların profili
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 210-216)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1810
Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve 2003-2010 yılları arasında antibiyotik direncindeki artışın değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 109-115)
DOI: 10.4274/tpa.721
Yenidoğan yoğun bakım biriminde hastane kökenli kan akım enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 130-136)
DOI: 10.4274/tpa.46.61
Çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu sıklığı üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 137-140)
DOI: 10.4274/tpa.45.137
Çağrılı Yazılar
Antibiyotiklerde direnç sorunu
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 45-49)
Pediatride akılcı antibiyotik tedavisi ilkeleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 50-52)
Pasif sigara içiciliğinin çocuklarda solunum sistemi üzerindeki etkileri
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 136-141)
Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV aşıları
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 1-8)
Türkçesi Varken
0-1 Yaş Hidrosefalik Bebeklerin Ventrikülo-Peritoneal Şant Operasyonlarında Sefalosporin Grubu Antibiyotiklerle Profilaksi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Okul Çağındaki Çocuklarda Semptomatik ve Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonlar II
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Hastaneye Yatırılan Çocuklarda Chlamydia Enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonunda P Fimbrialı Escherichia Coli Sıklığının Araştırılması
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Üriner Sistem Enfeksiyonlu Çocuklarda Trimethoprim-Sulfamethoxazole, Amoxicillin-Clavulanat ve Cefaclor Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018