ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Akut romatizmal ateş ve yenilikler
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 85-93)
Çocukluk çağında nötropenik hastaya yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 136-144)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2295
Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 1-7)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2397
Kronik Hastalığı Olan Çocukların Sağlıklı Kardeşlerinde Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars ; : -)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6778
Olgu Sunumu
Doğuştan hidrosefalinin nadir bir nedeni olarak tip-1 plazminojen eksikliği
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 248-250)
DOI: 10.4274/tpa.618
Anormal pulmoner venöz dönüşün karmaşık formu; scimitar sendromunda yeni nesil görüntüleme ve cerrahi yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 173-175)
DOI: 10.4274/tpa.1472
Osler-Weber-Rendu sendromu ile ilişkili pulmoner arteriyovenöz malformasyon
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 256-258)
DOI: 10.4274/tpa.46.87
Bir doğuştan kraniyal disinnervasyon bozukluğu: Moebius sendromu
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 165-168)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2931
Doğuştan afibrinojenemili hastada kendiliğinden gelişen dalak yırtılması
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 247-249)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1070
Doğum öncesi dönemde tanı alan doğuştan kistik adenomatoid malformasyon: olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 290-293)
DOI: 10.4274/tpa.293
Nedeni bilinmeyen ateşle başvuran opere doğuştan kalp hastalığı olan hastada Coxiella Burnetii endokarditi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 339-341)
DOI: 10.4274/tpa.942
Doğuştan klavikula psödoartrozu
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 261-263)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1887
Özgün Araştırma
Gebelik öncesi diyabeti olan ve gebelikte diyabeti gelişen anne bebeklerinde doğum sonrası komplikasyonlar ve doğuştan kalp hastalıklarının öngördürücüleri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 299-306)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1017
Kronik tik bozukluğu bulunan çocuklarda yaşam kalitesi ve benlik saygıs
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 323-332)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1947
Kendiliğinden ve in vitro fertilizasyonlu çoğul gebeliklerden erken doğan bebeklerin doğum öncesi ve bedensel büyüme özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 17-24)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1160
Beyin felçli çocuklarda vücut kitle indeksi, işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 130-137)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1238
Bebeklik döneminde siyanotik kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanmış ergenlerde kendilik algısı ve yaşam niteliği
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 212-219)
DOI: 10.4274/tpa.46.78
Erken girişim gerektiren doğuştan kalp hastalığı olan yenidoğanlarda sorunlar: bölgesel rapor
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 158-162)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2254
Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 78-86)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6428
Birincil doğuştan hipotiroidi olgularının etiolojik değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 85-91)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3989
Doğuştan ağır nötropenide fenotip-genotip ilişkisi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 268-273)
DOI: 10.4274/tpa.822
Çağrılı Yazılar
Üfürümlü çocuğa yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 48-52)
Türkçesi Varken
Konjenital Kalp Hastası Çocuklarda Genel Sağlık Problemleri
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
İlköğretim Çağı Çocuklarında Kalp Üfürümleri Prevalans Çalışması
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018