ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Tamamlayıcı beslenme
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 181-188)
Konjenital adrenal hiperplazili 75 olgumuzun değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Yenidoğan ve süt çocuklarında respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonları Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 63-70)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6939
Olgu Sunumu
Topikal anestezik krem uygulamasına sekonder methemoglobinemi: olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Nadir bir opistotonus nedeni; fumarik asidüri: Türkiye’den ilk olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 74-76)
DOI: 10.5152/tpa.2014.442
Süt çocuğunda birincil kaviter tüberküloz
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 189-192)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3908
Listeria Monositogenez Menenjitli Bir Olgu Sunumu
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
"Süt Çocukluğunda B12 Vitamini Eksikliği: Dört Olgu Sunumu"
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Tüberkülozun nadir bir şekli: tek başına psoas apsesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 331-333)
DOI: 10.4274/tpa.83
Distal renal tübüler asidozun nadir bir bulgusu; ağır hiperkalsemi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 380-383)
DOI: 10.4274/tpa.45.380
Süt çocukluğunda karaciğer hemanjiyomuna bağlı ikincil tüketim hipotiroidisi ve ağır kalp yetersizliği birlikteliği
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 52-56)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.1548
Çinko kullanımı sırasında selim geçici hiperfosfatazemi gelişen bir olgu
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 120-123)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3158
B12 vitamini eksikliğine bağlı West sendromu
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 251-253)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1492
Bebeklik çağında görülen distal tibia yerleşimli kistik tüberküloz osteomiyelit
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 53-56)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2479
Özgün Araştırma
Doğu Anadolu bölgesinde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarında demir desteği gerekliliği
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 238-243)
DOI: 10.4274/tpa.46.82
Süt çocukluğu döneminde edilgin sigara içiminin alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 12-17)
Altı aylık süt çocuklarında yalnız anne sütü ile beslenme süresi ile kan hemoglobin düzeyi ve eritrosit indeksleri ilişkisi
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 119-126)
Çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi: tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 211-216)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3157
Doğumsal göz hastalıklarının erken tanısında kırmızı yansıma testinin (Brückner) etkinliğinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 163-164)
DOI: 10.4274/tpa.827
Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde besin proteini ilişkili proktokolit: Klinik, endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 89-93)
Türkçesi Varken
Süt Çocuklarının Komplike Cilt Hemanjiomlarının Tedavisinde Lezyon İçi Kortikosteroid ve Kısa Dönem Oral Prednizolon Uygulaması
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Tüberküloz Menenjit ve Viral Menenjitlilerin Bos ve Kanlarında Aktif E-Rozetin Önemi
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Anne ve Bebeğinde Demir Parametreleri ve Beslenmenin Bu Parametrelere Etkisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Doğumdan 1 Yaşına Kadar Anne Sütü veya Formula ile Beslenen Bebeklerde Total Kolesterol, Hdl-C ve Ldl-C Değerlerinin Karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Doğal, Karışık ve Yapay Beslenen Bebeklerde Plazma Serbest Karnitin Düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Çocukluk Çağı Tüberküloz Enfeksiyonunda T Lenfosit Alt Grupları
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018