ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Bebeklik çağında görülen distal tibia yerleşimli kistik tüberküloz osteomiyelit
1 Clinic of Orthopaedics and Traumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 53-56
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2479
Anahtar Kelimeler: Bebeklik çağı, tibia, tüberküloz osteomyelit
Özet

Kas iskelet sistemi tutulumu, tüberküloz olgularının %1-3’ünde görülmektedir. Çocuklarda nadir bir durum olan soliter kemik tüberkülozu az görülmesi, özgün olmayan bulgular ile seyretmesi nedeni ile gözden kaçabilir. Kistik kemik tüberkülozu birçok hastalıkla karışabilir. Çalışmamızda sol ayak bileğinde şişlik ve ağrı yakınması ile başvuran 10 aylık bebekte tibia distalinde tüberküloz osteomyeliti olgusunu sunuyoruz. Lezyona iki kez küretaj ve debridman uygulandı. Üç ay kısa bacak ateli ve 12 ay tüberküloz tedavisi uygulandı. Hastada beş yıllık izlemde tekrarlama görülmedi. Epifiz hasarlanması ve deformite oluşmadı. Bu olgu sunumunda bebeklerde tibia distal metafizindeki litik lezyonlarda nadir bir durum olan tüberkülozun akla getirilmesi gerektiği hatırlatılmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018