ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk uyku laboratuvarında polisomnografi yapılan çocukların klinik ve polisomnografik özellikleri
1 Department of Pediatrics, Marmara University, Pendik Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Chest Diseases, Marmara University, Pendik Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 23-29
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4218
Anahtar Kelimeler: Çocuk, polisomnografi, tıkayıcı uyku apnesi, uykuyla ilişkili solunum bozuklukları
Özet

Amaç: Uykuyla ilişkili tıkayıcı solunum bozuklukları, çocuklarda yaygın bir sorun olup uyku esnasında üst hava yollarında artan dirence bağlı olarak ortaya çıkan, basit horlamadan tıkayıcı uyku apnesine kadar değişen aralıktaki hastalıkları kapsar. Bu çalışmada Tıp Fakültesi Hastanemizin Çocuk Uyku Laboratuvarı’nda polisomnografi ile değerlendirilen çocukların sonuçlarının geriye dönük olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çocuk uyku laboratuvarında polisomnografi ile değerlendiren çocukların demografik ve klinik özellikleri, uyku ile ilgili yakınmaları, çocuk uyku anketi skorları, Pittsburgh uyku kalitesi göstergesi ve polisomnografi sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Polisomnografi uygulanan 131 hastanın %47,3’ü kız (n=62) %52,7’si erkektir (n=69). Yaş ortalaması 101,85±59,15 aydır. Hastaların %50’sinde (n=59) kronik horlama, %43,7’sinde (n=52) uykuda nefes durması vardı. Ortalama tıkayıcı hipopne apne göstergesi 5,12±11,72 olarak saptandı. Kronik horlama yakınması olanlarda tıkayıcı hipopne apne göstergesi ortalaması (6,93±13,53), horlama yakınması olmayanlara (2,32±5,43) göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,011). Uykuda nefes durması yakınması olanlarda (7,52±14,25) da olmayanlara (2,61± 5,84) göre ortalama tıkayıcı hipopne apne göstergesinde anlamlı bir yükseklik olduğu görüldü (p=0,008). Tıkayıcı hipopne apne göstergesi değerleri ile çocuk uyku anketi ve Pittsburgh uyku kalitesi göstergesi puanları arasında korelasyon gözlenmedi. Tıkayıcı uyku apnesi sıklığı %33,6 idi (n=44). Çalışma sonrası hastaların %39,8’ine (n=49) tedavi başlandı. En sık önerilen tedaviler noninvaziv mekanik ventilasyon (n=23, %46,9), nazal steroid (n=15, %30,6), montelukast (n=11, %22,4) ve adenotonsillektomi (n=9, % 18,4) idi.

 

Çıkarımlar: Uykuyla ilişkili solunum bozuklukları tanısında polisomnografi altın standarttır. Çocuk hekimleri uykuyla ilişkili tıkayıcı solunum bozuklukları bulgu ve belirtilerini erken tanıyarak riskli hastaları polisomnografi uygulanabilen merkezlere yönlendirmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018