ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Steroide bağımlı malin idiyopatik anafilaksinin tedavisinde omalizumabın rolü
1 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology, Sakarya University School of Medicine, Sakarya, Turkey  
2 Clinic of Pediatrics, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 105-107
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2262
Anahtar Kelimeler: Anti-IgE, idiopatik anafilaksi, omalizumab, steroid
Özet

Herhangi bir tetikleyici nedenin gösterilemediği anafilaksi, idiyopatik anafilaksi olarak adlandırılır. Nadir görülmesine rağmen, hastalık ve ölüm riskinden dolayı klinikte önemlidir. Günümüzde etkinliği kanıtlanmış bir tedavisi yoktur. Bu makalede, 12 yaşından beri malin idiyopatik anafilaksi tanılı ve omalizumab ile başarılı bir şekilde tedavi edilen 16 yaşında kız olgu bildirilmektedir. Ataklarını tetikleyen alerjik olduğu domates ve deniz ürünlerinden sakınmasına rağmen; hastamızın anafilaksi atakları haftada iki kez tekrarlamakta, 60 mg prednizon kullanımıyla ataklar geçmekteydi. Prednizon dozu iki günde bir 5 mg verilecek kadar düşürüldüğünde, ataklar tekrarladı ve 30 mg’dan düşük günlük dozlarda kontrol edilemedi. Dört yıl süren steroid bağımlılığından sonra, iki haftada bir deri altı 225 mg dozunda omalizumab başlanıldı. Omalizumab tedavisi altında ataklar kayboldu ve prednizon sonlandırıldı. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 105-7)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018