ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Birincil immün yetersizliklerde, Mycobacterium Bovis ve mikobakterilerin sıklığı
1 Department of Pediatrics, Pediatric Allergy and Immunology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey  
2 Department of Clinical Microbiology, Ege University, Faculty of Medicine, Izmir, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 138-144
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5240
Anahtar Kelimeler: Bacille Calmette-Guerin, birincil immün yetersizlik, interferon gamma, interlökin 12, mikobakteri, Mycobacterium tuberculosis
Özet

Amaç: Bazı birincil immün yetersizliklerde mikobakteriyel hastalıklara yatkınlık gözlenmektedir. Bu çalışmada birincil immün yetersizliklerde mikobakteriyel enfeksiyonların araştırılması amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı tarafından ağır kombine ve kombine immün yetersizlik, interlökin 12/interferon gamma reseptör bozukluğu, nükleer faktör kappa-beta esansiyel modülatörü bozukluğu ve kronik granülomatöz hastalık nedeniyle izlenen olgular demografik, klinik özellikler ve laboratuvar testlerini içeren olgu rapor formları doldurularak mikobakteriyel enfeksiyonlar sıklığı ve özellikleri açısından geriye dönük olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Ağır kombine immün yetersizlik nedeniyle izlenen 45 hastanın beşinde (%11,3), kronik granülomatöz hastalık olan 21 hastanın 12’sinde (%52,3), interferon gamma reseptör 2 kısmi bozukluğu olan dört hastada (%100), interferon gamma reseptör 1 tam bozukluğu olan bir hastada (%100), interlökin 12 reseptör beta 1 bozukluğu olan iki hastada (%100), nükleer faktör kappa-beta esansiyel modülatörü bozukluğu olan bir hastada (%100) olmak üzere toplam 25 hastada klinik olarak mikobakteriyel enfeksiyon tanısı konuldu. Yirmi beş hastanın 14 tanesinde Mycobacterium bovis, Mycobacterium chelonea, Mycobacterium elephantis, Mycobacterium fortuitum ve Mycobacterium tuberculosis olmak üzere mikobakteri suşu tiplendirilebildi. Bütün hastalara antitüberküloz tedavi verildi. Yirmi beş hastanın dokuzuna kök hücre nakli uygulandı, beş hasta nakil öncesi kaybedilmiş olup, toplam sekiz hasta öldü.

 

Çıkarımlar: Sonuç olarak birincil immün yetersizliklerde özellikle interlökin 12/interferon gamma yolağını etkileyen bozukluklarda başta Mycobacterium bovis olmak üzere non-tüberküloz mikobakteriler Mycobacterium tuberculosis’e göre daha sık gözlenmiştir. Birincil immün yetersizlikler için yenidoğan tarama programı ile hastalığın erken tanısı ve Bacille Calmette-Guerin aşısının bu hastalara uygulanmasının önlenmesi önem taşımaktadır.

 

 

Cite this article as: Ulusoy E, Edeer Karaca N, Aksu G, Çavuşoğlu C, Kütükçüler N. Frequency of Mycobacterium bovis and mycobacteria in primary immunodeficiencies. Turk Pediatri Ars 2017; 52: 138-44.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018