ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Ailesel akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5818
Anahtar Kelimeler: Aile kökenleri, ailesel Akdeniz ateşi, jüvenil idiyopatik artrit, Türkiye coğrafik bölgeleri
Özet

Amaç: Ailesel Akdeniz ateşi ülkemizde özellikle bazı bölgelerde yoğun olarak görülen genetik temelli bir hastalıktır. Jüvenil idiyopatik artrit çocukluk çağında en çok görülen yangısal kökenli kronik artrit hastalığıdır. Her iki hastalığın da Türkiye’de bölge ve şehirlere göre sıklığını gösteren çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada amacımız ailesel Akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı olguların ailelerini köken aldıkları bölgelere göre karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çocuk Romatoloji Birimi’nden ailesel Akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanıları ile izlenen olguların dosyaları incelenerek anne ve baba kökenleri kaydedildi. Her iki grup köken aldıkları illere göre karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Çalışmada ailesel Akdeniz ateşi tanılı 704 olgu, jüvenil idiyopatik artrit tanılı 204 olgu vardı. Grupların yaş ortalamaları sırasıyla 12,3 ± 4,4 yıl, 12,1±4,8 yıl olarak bulundu. Ailesel Akdeniz ateşi Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nden köken alan olgularda daha sık görülmekte idi. (z değerleri sırasıyla 2,69, 3,69), ailesel Akdeniz ateşi özellikle Kastamonu, Tokat ve Sivas illerinden köken alan olgularda yoğunluk göstermektedir.  Jüvenil idiyopatik artrit ise daha çok Marmara Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden köken alan olgularda saptandı (z değerleri sırasıyla - 4,11, - 2,54).

 

Çıkarımlar: Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi kökenli ailelerde anlamlı olarak daha fazla oranda ailesel Akdeniz ateşi olduğu gösterildi. Ailesel Akdeniz ateşi özellikle Kastamonu, Tokat ve Sivas illerinden köken alan olgularda yoğunluk göstermekteydi. Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kökenli ailelerde jüvenil idiyopatik artrit olguları daha fazla oranda görülmekte idi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018