ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Pitozisle başvuran miyasteni olmayan iki olgunun değerlendirilmesi
1 Sütçü İmam University, Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology, Kahramanmaraş, Turkey  
2 Sütçü İmam University, Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology and Oncology, Kahramanmaraş, Turkey  
3 Sütçü İmam University, Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Intensive Care, Kahramanmaraş, Turkey  
4 Esenler Maternity and Child Health Hospital, Clinic of Pediatrics, Istanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 240-243
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3535
Anahtar Kelimeler: Horner sendromu, malinensi, pitozis
Özet

Üst göz kapağının düşüklüğüne ya da kapak aralığının daralmasına pitozis denmektedir. Pitozisin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Çocukluk yaş grubunda tek taraflı pitozise neden olan Horner sendromu gibi maliniteyle ilişkili durumlar ve kemoterapötik tedavi almakta olan malinensi hastalarında bu ilaçlara ikincil gelişen bu durum çoğunlukla acildir ve altta yatan hastalıklar hakkında ipucu vermektedir. Altta yatan patolojiler bilişsel bozukluktan koma gibi farklı klinik durumlara neden olabileceğinden pitozis varlığı uyarıcı olmalıdır. Yazımızda pitozis ile başvuran iki farklı hematolojik malinensi olgusu sunulmuştur. İlk hasta nöroblastom tanısı ile ikinci hasta ise akut lenfoblastik lösemi tanısı ile izlenmekteydi. Birinci hasta nöroblastoma yönelik kemoterapi ile birlikte, vinkristine bağlı pitozis gelişen ikinci hasta ise pridoksin ve pridostigmin ile tedavi edildi ve pitozisin tamamen düzeldiği görüldü. Sonuç olarak miyasteni olmayan pitozis malinensi sırasında merkezi sinir sisteminin tutulumu ya da kemoterapötik ilaçların nörotoksik etkilerine bağlı gelişebilir. Bu sebeple pitozisle başvuran hastalar etiolojik açıdan detaylı değerlendirilmelidir.

 

Cite this article as: Kırık S, Güngör O, Işıkay S, Acıpayam C, Çoban Y, Çelik E. Evaluation of two non-myasthenic patients with ptosis. Turk Pediatri Ars 2017; 52: 240-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018