ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Hodgkin Lenfomalı bir hastada Varyant Guillain-Barré sendromu: AMSAN
1 Department of Pediatric Hematology and Oncology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.  
2 Department of Pediatric Hematology and Oncology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.  
3 Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4763
Anahtar Kelimeler: Guillain-Barré sendromu, Hodgkin Lenfoma, paraneoplastik sendrom
Özet

 

Lenfomalar, lenfoid kökenli hücrelerin anormal çoğalması sonucu ortaya çıkan tümörlerdir. Hodgkin lenfomada nörolojik bulgular; sinir sistemine yayılım, kemoterapi ve radyoterapiye ikincil, kitle basısı sonucu, enfeksiyon ile ilişkili olarak veya paraneoplastik sendrom şeklinde ortaya çıkabilir. Paraneoplastik nörolojik sendromlar Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfomalarda nadiren görülür. Hodgkin lenfomada görülen serebellar sendrom ve dermato-polimiyozit dışında diğer paraneoplastik nörolojik bulgular olgu bildirimi düzeyindedir. Bu yazıda Hodgkin lenfoma tanısı ile izlediğimiz, tedavi başlama aşamasında iken her iki alt ekstremitelerden başlayan güçsüzlük ve duyu kaybı gelişen, klinik bulgularına ve yapılan tetkiklerine dayanarak Guillain-Barré sendromunun bir alt tipi olan akut motor duyusal aksonal nöropati tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018