ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Kronik Hastalığı Olan Çocukların Sağlıklı Kardeşlerinde Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6778
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, sağlıklı kardeş, yaşam kalitesi
Özet

Kronik hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesinin belirlenmesi, hastalığın tedavi başarısı ile yakından ilişkilidir. Yaşam kalitesi değerlendirme çalışmaları kronik hastalığı olan birey ile sınırlı kalmamış, hastanın aile bireylerinin de değerlendirilmesi gereklililiğini ortaya çıkarmıştır.Çocuğun kronik hastalık tanısı almasıyla beraber, aile yapısında  değişiklikler ortaya çıkmakta, aile içi rollerde değişiklikler olmaktadır. Kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerinde yaşam kalitesinde genellikle global bir etkilenmenin olduğunu göstermektedir. Sağlıklı kardeşler içe kapanma, saldırganlık, depresyon, kaygı, suçluluk ve izolasyon gibi farklı duygular yaşamaktadırlar. Psikososyal etkilenmenin (kısa süreli ya da tüm yaşamı etkileyen); kronik hastalığın tipi, şiddeti, tanı almasının üzerinden geçen süre, sağlıklı kardeşin yaşı ve cinsiyeti ve sağlıklı kardeşin başa çıkma yetisi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerinin yaşam kalitesi ile ilgili daha kapsamlı çalışmalar yapılması önerilmektedir. Bu çocuklara yönelik duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği destek grupları oluşturmanın (özellikle aile destek grupları), çocuğun iyilik halini ve özbenliğini olumlu olarak etkileyebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018