ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk hastalarda adenoid biyofilmle üst solunum yolu enfeksiyonları arasında bir ilişki var mı?
1 İran Üniversitesi, Tıp Bilimleri, Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Araştırma Merkezi ve Anabilim Dalı, Hazrat Rasoul Akram Hastanesi, Tahran, İran  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 71-77
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6151
Anahtar Kelimeler: Adenoidektomi, biyofilmler, enfeksiyon, obstrüktif uyku apnesi
Özet

Amaç: Üst solunum yolu obstrüksiyonu olan çocuklarda adenoid biyofilmlerin varlığı ve derecesi ile üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.


Gereç ve Yöntemler
: Bu kesitsel çalışma, obstrüktif uyku apnesi nedeni ile adenoidektomi adayı olan çocuk hastalarda Ekim 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Adenoid doku çıkarıldıktan ve %2,5 gluteraldehid içinde fikse edildikten sonra örnekler elektron mikroskobi birimine gönderilmiştir. Biyofilm oluşma derecesi, çevresel taramalı elektron mikroskopisi kullanılarak incelenmiştir. Bu sonuçlar daha sonra görüntü çözümleme programı kullanılarak doğrulanmıştır.


Bulgular
: Ortalama yaşı 7,31 (±2,65) olan 57 çocuk çalışmaya alınmıştır. Bu çocukların 43 tanesi (%75,4) erkekti ve 14 tanesi (%24,6) kızdı. Adenoidektomiden önce son 12 ay içinde üst solunum yolu enfeksiyonlarının ortalama sayısı 10,01 (±5,38) olarak saptanmıştır. Örneklerin hepsinde (%100) biyofilm yapıları saptanmıştır. Temel sonuç olarak, biyofilm derecesi, üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı ile anlamlı bir korelasyon göstermiştir (p<0,001). Cinsiyet ve adenoid boyutu ile biyofilm derecesi arasında anlamlı korelasyon saptanmamıştır.


Çıkarımlar
: Bu çalışma, adenoid biyofilm derecesinin üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı ile anlamlı bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Adenoid yüzeyi üzerinde mikroorganizmalar için bir rezervuar işlevi gören bir biyofilmin varlığı kronik enflamasyona neden olabilmektedir. 

 


Cite this article as
: Bayazian G, Sayyahfar S, Safdarian M, Kalantari F. Is there any association between adenoid biofilm and upper airway infections in pediatric patients?. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 71-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018