ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Çinko kullanımı sırasında selim geçici hiperfosfatazemi gelişen bir olgu
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Edirne, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 120-123
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3158
Anahtar Kelimeler: Alkalen fosfataz, çinko, selim geçici hiperfosfatazemi, süt çocuğu Abstract
Özet

Selim geçici hiperfosfatazemi, süt çocuğu ve çocuklarda altta yatan bir kemik ya da karaciğer hastalığı yokluğunda, rastlantısal olarak saptanan ve kısa sürede normale dönen alkalen fosfataz enziminin aşırı artışıyla özgün bir biyokimyasal sorundur. Bu durumun çocuk hekimleri tarafından bilinmesi, süt çocuklarında klinik bulgu yokluğunda saptanan aşırı yüksek alkalen fosfataz düzeyleri karşısında gereksiz endişe duyulmasını ve buna bağlı aşırı tetkik yapılmasını önleyecektir. Burada çinko desteği alımı sırasında yüksek alkalen fosfataz düzeyi saptanan, klinik ve laboratuvar bulgularına dayanılarak selim geçici hiperfosfatezemi tanısı alan bir süt çocuğu olgusu sunularak selim geçici hiperfosfatazemi sorununa dikkat çekilmek istenmiştir.


Cite this article as
: Sönmez AB, Arifoğlu İ, Yıldırım A, Tütüncüler F. Benign transient hyperphosphatasemia in an infant during zinc supplementation. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 120-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018