ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Akut karın tablosu ile başvuran Wilkie sendromu: olgu sunumu
1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 193-196
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3982
Anahtar Kelimeler: Akut karın, duodenum obstrüksiyonu, süperiyor mezenterik arter
Özet

Wilkie sendromu olarak da adlandırılan süperiyor mezenterik arter sendromu  duodenum 2. ya da 3. kısmının aort ve süperiyor mezenterik arter üst kısmı arasında basıya uğraması sonucu ortaya çıkan ve yaşamı tehdit eden bir klinik tablodur. Nadir görülen bu sendromda hızlı gelişen kilo kaybına eşlik eden karın ağrısı, şişkinlik, iştahsızlık, bulantı ve yemeklerden sonra olan kusma görülür. Akut karın bulgularıyla gelen olgularda hızlı gelişen kilo kaybı öyküsü varsa superiyor mezenterik arter sendromu ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tanıda baryumlu pasaj grafileri, karın ultrasonu, gastroskopi, karın  anjiyo-tomografisi ya da karın manyetik rezonans anjiyografiden yararlanılabilir. Tedavisinde konservatif ve cerrahi yaklaşımlar uygulanabilir. Bu yazımızda süperiyor mezenterik arter sendromunun akut karın tablosu ile başvurabileceğini ve ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik.


Cite this article as
: Ayyıldız Civan H, Gülcü D, Erkan T, Çullu Çokuğraş F, Kutlu T. Wilkie’s syndrome admitted for acute abdomen: A case presentation. Turk Pediatri Ars 2018; 53(3): 193-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018