ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Pediatrik fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri
1 Department of Pediatric Infectious Diseases, Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey  
2 Department of Medical Microbiology, Hitit University School of Medicine, Çorum, Turkey  
3 Department of Parasitology, Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6842
Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, çocuk, eozinofili, triklabendazol
Özet

Fasioliyaz Fasciola hepatica ve F. gigantica’nın neden olduğu bir trematod enfeksiyonudur. Fasciola hepatica Türkiye’de mezoendemiktir. Burada altı pediatrik fasioliyaz hastası sunuldu. Dört olgu hepatik fazda, iki olgu biliyer fazdaydı. Tüm hastalarda çeşitli çiğ sebzelerin tüketimi öyküsü mevcuttu. Bir hasta dışında tüm hastalarda eozinofili saptandı. Üç hastada total IgE düzeyi belirgin şekilde yüksek bulundu. Bu hastalarda total IgE düzeyi yüksekliğine eşlik eden eozinofilik lökomoid reaksiyon mevcuttu. Bir hasta haricinde tüm hastalarda indirekt hemagglütinasyon testi pozitifti, negatif bulunan hastada fasioliyazis tanısı uyumlu klinik bulgular ile koyuldu. Bir hasta haricinde tüm hastalar tek kür triklabendazol tedavisi ile iyileşti. Bir hastada ikinci kür triklabendazol tedavisi gerekti. Triklabendazol tedavisini önerilenden uzun kullanan bir hastada karaciğer enzimlerinde yükselme gözlendi. Bu hasta dışında hiçbir hastada triklabendazole bağlı karaciğer enzimlerinde yükselme saptanmadı. Tüm hastalarımız triklabendazol tedavisi ile tam olarak iyileşti. Sonuç olarak hastaların beslenme alışkanlıkları, eozinofili ve belirgin olarak yükselmiş IgE düzeyleri fasioliyazdan şüphelendirici önemli belirteçlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018