ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Bir Dahili-Cerrahi Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde çocuk ölüm riski I ve çocuk ölüm endeksi II’nin karşılaştırılması
1 S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye  
2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye  
3 S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir, Türkiye  
4 T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir, Türkiye  
5 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 18-24

Anahtar Kelimeler: Çocuk ölüm endeksi skoru II, çocuk ölüm riski, seyir, çocuk yoğun bakım birimi
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı Türkiye’deki bir dahili-cerrahi Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne (ÇYBB) başvuran hastaların ölüm oranlarını öngörmede Çocuk Ölüm Riski I (PRISM I) ve Çocuk Ölüm Endeksi II (PIM II) derecelendirmelerinin ayırt etme yeteneklerini ve ayarlamalarını karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Toplam 277 hasta 1 Eylül 2007 ile 31 Ağustos 2008 tarihleri arasında ileriye dönük olarak incelenmiştir. Bu hastaların 39’u (%14,7) ÇYBB’deki izlemleri sonunda kaybedilmiştir. Her bir derecelendirme, örneğin ölüm ve yaşamı ayırt etme yeteneği ROC eğrisinde eğri altında kalan alanın hesaplanması ile yapılmıştır. Standardize ölüm oranı (SÖO) da saptanmıştır. Ayarlama Hosmer Lemeshow testi ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Analizlerimizin sonucunda, PRISM I (ROC eğrisinde eğri altında kalan alan: 0,884; SÖO: 1; Hosmer Lemeshow ki-kare p değeri: 0,09) ve PIM II’nin (ROC eğrisinde eğri altında kalan alan: 0,912; SÖO: 1; Hosmer Lemeshow ki-kare p değeri: 0,30) ölüm ve yaşamı ayırt etmede yeterli ve ayarlamalarının iyi olduğu saptanmıştır. 
Çıkarımlar: Sonuç olarak, PRISM I ve PIM II, ÇYBB’deki hastaların seyirlerini öngörmede güvenilir iki yöntemdir. Ancak ayırt etme yeteneğinin daha yüksek, ayarlama ve kullanım kolaylığının olması PIM II’nin daha yararlı olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018