ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Prematüre ve Yenidoğan Ünitemizde Takip Edilen Hastalar ve Saptanan Özellikleri
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
3 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji Birimi, Kocaeli, Türkiye  
5 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Prematüre, Neonatal Mortalite
Özet

Neonatal dönem, en yüksek mortalite ve morbidite riskini taşıması nedeniyle çocukluk çağının en önemli devresini oluşturur. Bu çalışmada 1 Ocak 1996-1 Ocak 1998 yılları arasında prematüre ve yenidoğan ünitemizde takip edilen 163 olgunun yıllara göre dağılımlarının, temel sorunlarının, özelliklerinin, ölüm nedenlerinin, konjenital malformasyonlarının ve majör risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018