ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon: Cerrahpaşa Deneyimi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, İstanbul  
4 Ssk Okmeydanı Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
6 Editör  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Yoğunbakım, Yenidoğan, Mekanik Ventilasyon
Özet

Bu çalışmada, 5 senedir yenidoğan yoğun bakım ünitemizde uygulanan mekanik ventilasyon tedavisinin sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Ocak 1994-Nisan 1998 arasında 300 yenidoğana mekanik ventilasyon desteği sağlanmıştır. Olguların %83'ü preterm, % 17'si term bebek, ortalama gestasyon yaşı 32±4 (24-42) hafta, ortalama doğum ağırlığı 1900±880 (670-4670) gram, ortalama yatış süresi 21 ±17 gün, mekanik ventilasyon tedavisi süresi 6±6 (1-48) gündü. Primer tanıların % 48'ini respiratuvar distres sendromu (RDS), % 7'sini apne, % 4'ünü konjenital anomaliler, % 4'ünü persistan pulmoner hipertansiyon ve % 37'sini diğer solunum sorunları (hipoksik doğumlar, konjenital pnömoni) oluşturmuştur. Yüzondokuz hastada (% 40) nozokomiyal enfeksiyon saptanmıştır. 1994'de 1, 1995'de 9, 1 996'da 2, 1997'de 3 Candida Albicans septisemisi tesbit edilmiştir. Yüzde 10 olguda nozokomiyal pnömoni, % 6 hastada pnömotoraks, % 3 hastada pulmoner hemoraji saptanmıştır. Ortalama mortalite oranı % 32, konjenital anomalilerde % 90, RDS'de % 32, apne'de % 15, persistan pulmoner hipertansiyonda %22, diğer solunum sorunlarında % 33 bulunmuştur. Mortalite oranımız özellikle RDS'li hastalarda literatüre oranla daha yüksek bulunmuş, bunda prenatal takip eksikliğinin ve sosyal güvencesi olmayan hastaların oranlarındaki yüksekliğinde etkili olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018