ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Prematüre İki Olguda Candida Albicans Sepsisinin Amfoterisin B İle Tedavisi
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1993; 28: -

Anahtar Kelimeler: Prematürelik, Candida Albicans, Amfoterisin B
Özet

Çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen ve sistemik Candida enfeksiyonu geliştiren iki, çok düşük doğum ağırlıklı prematüre olguda amfoterisin B tedavisi tartışılmıştır. Olgularda, ünitemizde uygulanan amfoterisin B tedavi ve izlem protokolü ile, hiç bir yan etki gözlenmeksizin klinik ve mikrobiyolojik basan sağlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 28.08.2018