ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Ağızdan Beslenmemiş Çok Düşük Doğum Tartılı Prematür Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit ve İntestinal Perforasyon
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Acil Pediatri Bilim Dalları,İstanbul  
2 New York Üniversitesi Tıp Merkezi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Associate U.S.A  
Turk Pediatri Ars 1993; 28: -

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan Enterokolit, Prematüre
Özet

Bu çalışmada, 1988-1990 yılları arasında New York Üniversitesi Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi edilen 4 nekrotizan enterokolit ve intestinal perforasyonlu yenidoğan olgusu incelenmiştir. Bebekler nekrotizan enterokolit ve intestinal perforasyon gelişiminden önce ağızdan beslenmemişlerdi.  Ağızdan beslenmemiş, intestinal nekroz ve perforasyonu gelişmiş bu bebekler çok düşük doğum tartılı olup düşük apgar değerlerine sahiptirler. Bebeklerin 4'ünde de belirgin olarak perinatal asfiksi ve respiratuvar distres sendromu mevcuttu. Bu bebeklerde umbilikal arter kateteri uzun süre kullanıldı.  Bebekler nekrotizan enterokolit ve intestinal perforasyon gelişiminden önce patent duktus arteriosus nedeniyle endometasin ile tedavi edilmişlerdir. Bebeklerin takipleri süresince pnömotosis intestinalis gözlenmedi. Hastalığın cerrahi olarak tespit edilen anatomik yerleşimi bazı vakalarda atipik idi. Ağızdan beslenmemiş, nekrotizan enterokolitli bebeklerin barsaklannda saptanan patolojik lezyonlar, etyolojinin primer olarak iskemi olduğunu düşündürmekteydi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 28.08.2018