ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
1-5 Yaşlarındaki Çocuklarda Haemophilus İnfluenzae Tip B Antikorları: Preliminer Çalışma
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Ünitesi, Adana, Türkiye  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: Haemophilus İnfluenzae Tip B, Prp Antikoru, Hib Aşısı
Özet

Sağlıklı çocuklarda Haemophilus influenzae tip B (Hib) antikorlarını saptamak ve aşı sonrası immün yanıtı değerlendirmek amacıyla bu çalışma planlandı. Sağlam Çocuk Takip Kliniği'ne başvuran yaşları 1 ile 5 yıl arasında (ortalama 3.04±1.34 yıl) değişen 42 çocuk çalışma kapsamına alındı. Olguların hepsine deltoid bölgeden kas içine tek doz Hib aşısı yapıldı. Aşılamadan önce 42 çocukta ve aşıdan sonra kontrole gelen 20 çocukta Elisa yöntemi ile Hib kapsüler polisakkarid antikorları ölçüldü. Tüm olguların Hib antikorlarının geometrik ortalamaları aşı öncesi 0.622 mcg/ml'den, aşı sonrası 6.394 mcg/ml'ye yükseldi; aşı öncesi ve sonrası antikor düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (z=3.92, p=0.0001). Aşılamadan önce olguların 41'inde (%97.6) Hib antikor konsantrasyonlarının koruyucu düzeyde (>0.15 mcg/ml) olduğu saptandı. Çalışmamız 1-5 yaşları arasındaki çocukların % 97.6 oranında Hib enfeksiyonuna karşı doğal olarak bağışıklık kazandığını ve aşı sonrası immün yanıtın çok iyi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018