ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Persistan hava kaçakları olan derin hipoksemik bir süt çocuğunda venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu: Türkiye’den ilk başarılı çocuk venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu olgu bildirimi
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 66-69
DOI: 10.5152/tpa.2014.1172
Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım birimi, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, havayolu tıkanıklığı, pnömotoraks, solunum yetersizliği
Özet

Ağır solunum yetersizliklerinde ekstrakorporeal membran oksijenasyonudesteği yaşam kurtarıcıdır, ancak ülkemiz çocuk yoğun bakım birimlerinde kullanımı çok yenidir. Burada havayolunu tıkayan yabancı bir cismin çıkarılması sonrası akut solunum sıkıntısı sendromu ve havakaçakları gelişen beş aylık bir kız hasta olgusu sunuyoruz. Mekanik ventilasyonunhava kaçaklarını artırması, yeterli direnaja rağmen artan hipoksemive asidoz sonucu hastanın kalp-solunumu durdu. Venö-venözekstrakorporeal membran oksijenasyonu başlanması ile oksijenasyon vehemodinamik değişkenlerde düzelme sağlandı. Akciğer parenkimininiyileşmesi ve hava kaçaklarının sonlanması ile hasta yedinci günündeekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteğinden ayrıldı. Yatışının27. gününde nörolojik sekelsiz olarak taburcu edildi. Bu olgu, bilgimizdahilinde ülkemizdeki bir çocuk yoğun bakım biriminde solunumsalgerekçeyle venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu yaşamdesteği uygulanıp başarı ile taburcu edilen ilk çocuk hastadır. Ekstrakorporealmembran oksijenasyonu gereksinimi olan benzer hastaların, kalpdamar cerrahisi ve çocuk yoğun bakım uzmanlarının yakın işbirliği, eğitimlihemşire ve gereğinde perfüzyonist desteği ile iyileştirilebileceğinidüşünmekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018