ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yeni açılan ikinci düzey çocuk yoğun bakım birimimizde yatan zehirlenme olgularının değerlendirilmesi
1 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi, Samsun, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 35-39
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2898
Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım, ilaç alımı, özkıyım, zehirlenme
Özet

Amaç: Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İkinci Düzey Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne yatan zehirlenme olgularının demografik ve etiyolojik özelliklerinin, hastalık seyirlerinin ve yoğun bakımda kalış sürelerinin geriye dönük olarak incelenmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İkinci Düzey Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde 14 Mart 2014-14 Mart 2015 tarihleri arasında yatan hastaların dosyalarından yaş ve cinsiyet dağılımları, zehirlenme nedenleri, olaydan kaç saat sonra hastaneye başvurdukları, hastanede kalış süreleri ve seyirleri geriye dönük olarak incelendi.

 

Bulgular: Yoğun Bakım Birimi’ne yatırılan 82 hastanın 29’u erkek (%35,3), 53’ü kızdı (%64,6). Yaş ortalaması erkeklerde 7,89±6,3 yıl, kızlarda 11,2± 5,7 yıl, ortalama yaş 10,04±6,1 yıl idi. Kızların 21’i (%39,6) 0-14 yaş aralığında, 32’si (%60,4) 14-18 yaş aralığında idi. Erkeklerin ise 20’si (%68,9) 0-14 yaş aralığında, 9’u (%31,1) 14-18 yaş aralığında idi. Hastaların 64’ünde (%78) ilaç zehirlenmesi (antidepresan, antibiyotik, ağrı kesici ve diğer ilaçlar), 18’inde (%22) diğer nedenler (fare zehiri, mantar, karbonmonoksit, akrep sokması, bonzai, pestisit) saptandı. Tüm olguların 38’i (%46,3) özkıyım girişimiydi. Bunların 33’ü (%62,2) kız ve kızların 32’si 14-18 yaş aralığında idi. İlaç alan hastaların 40’ı (%48,7) tek ilaç, 24’ü ise (%29,2) çoklu ilaç almıştı. En sık alınan ilaç %31,2 ile antidepresanlardı. Hastaların hastaneye başvuru süreleri ortalama 3,41±3 saat, yoğun bakımda yatış süreleri ise ortalama 2,89±1,04 gün olarak bulundu. Kaybedilen hasta olmadı, 30 hasta (%36,5) taburcu edildikten sonra Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği’ne yönlendirilirken, üç hasta (%3,6) ise Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi.

 

Çıkarımlar: Bu çalışmada ilaç ile zehirlenme oranının oldukça yüksek olduğu saptandığından, bu konuda ebeveyn eğitimi, ilaçların çocukların açamayacağı biçimde paketlenmesi, ilaç temini vb. politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018