ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Kala-azar ve lösemi: nadir birliktelik
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
2 Gaziantep Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
3 Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/tpa.2016.3590
Anahtar Kelimeler: Lösemi, pansitopeni, viseral leişmanyazis
Özet

Viseral layşmaniazis karaciğer, dalak ve kemik iliği makrofajlarını enfekte eden ve çoğalan bir enfeksiyon hastalığıdır. En yaygın klinik prezentasyonu; ateş, splenomegali ve anemidir. Hepatomegali, splenomegaliden daha az sıklıkta görülür. En sık görülen semptom ise ateş olup intermittan ve remittan olarak görülebilir. Aksine immünsuprese hastalarda ateş görülmeyebilir. Viseral layşmaniaziste anemi, lökopeni ve trombositopeni yaygın görülen hematolojik anormalliklerdir. Bu bulgular birçok hematolojik bozuklukta görülenlerle benzer olup tanıda karışıklığa neden olabilir. Epidemiyolojik bölgeler dışında görüldüğünde tanı koymak zor olabilmektedir. Viseral layşmaniazis tedavi edilmediği takdirde fatal seyredebilir. Uygun tedavi ise hayat kurtarıcıdır. Bu yazıda akut lenfoblastik lösemi tedavisi almakta olan ve bu süreçte relaps Kala-Azar tanısı alan bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018