ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Altı aylık bir hastada ciddi fenobarbital zehirlenmesinde tek geçiş albümin diyalizi uygulaması
1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Yoğun Bakım Birimi, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 228-230
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2335
Anahtar Kelimeler: Fenobarbital zehirlenmesi, sürekli venövenöz hemodiyaliz, tek geçiş albümin diyalizi
Özet

Çocuk yaş grubunda fenobarbital zehirlenmeleri diğer zehirlenmelere göre daha nadir görülmektedir. Altı aylık kız olgu dirençli nöbetler nedeni ile hastaneye yatırıldı ve fenobarbiral ve karbamapezin tedavisi ile taburcu edildi. Taburcu edildikten iki gün sonra, uyandırılamama ve hırıltılı solunum yakınmaları başlayan ve fenobarbital dozunun hatalı olduğu anlaşılan hasta ağır fenobarbital zehirlenmesi nedeniyle çocuk yoğun bakım birimine alındı. Hemodiyaliz kararı alınan hastaya fenobarbitalin yüksek protein bağlanma oranları nedeniyle elle hazırlanan ve %1 albümin içeren diyalizatla tek geçiş albümin diyalizi uygulandı. Yatışında alınan fenobarbital düzeyi 140 mcg/mL’nin üzerinde saptanan hastanın altı saatlik diyaliz sonrası kan düzeyi 62 mcg/mL’ye kadar gerilerken zehirlenme bulgularında belirgin gerileme gözlendi. Literatürde fenobarbital zehirlenmesinde tek geçiş albümin diyalizi kullanımıyla ilgili deneyim bulunmamaktadır. Bununla birlikte özellikle yüksek oranda proteine bağlanan ilaçlarla olan zehirlenmelerde faydalı olabileceği kanaatindeyiz.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018