ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Özefagus atrezisi tamirinden sonra anastomoz yerindeki sızıntının perikard kullanılarak tamiri: bir olgu deneyimi
1 Zhejiang University School of Medicine, Children’s Hospital, Cardiothoracic Surgery, Hangzhou, China  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 43-45
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2006
Anahtar Kelimeler: Anastomoz yeri sızıntısı, özefagus atrezisi, perikard
Özet

Özefagus atrezisi tamiri sonrasında anastomoz yerindeki sızıntının tedavisi için farklı sonuçları olan çeşitli tedaviler bildirilmiştir. Özefagus atrezisi tamiri sonrasında anastomoz yerindeki sızıntının cerrahi tedavisi zorlayıcı olabilir. Bu makalede, ‘long gap’ özefagus atrezisi olan ve anastomoz yerindeki sızıntı perikard ile tamir edilen bir çocuğu sunuyoruz. Bu makale, perikardın özefagus sızıntısının tamiri için kullanılabilecek seçeneklerden biri olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018