ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Geç preterm doğmuş çocukların okul öncesi dönemde akciğer işlevlerinin değerlendirilmesi
1 Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Chest Diseases, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
3 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Immunology and Allergy, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
4 Department of Biostatistics, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 72-78
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4187
Anahtar Kelimeler: Akciğer işlevleri, geç prematüre, impulse osilometrik çalışma, okul öncesi dönem
Özet

Amaç: Geç preterm doğmuş okul öncesi 3-7 yaş arası çocukların akciğer sorunları ve işlevlerinin değerlendirilmesi.

 

Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde 340/7-366/7 gebelik haftasında doğmuş 3-7 yaş arası çocuklar çalışma grubu olarak seçildi. Doğuştan kalp, akciğer ve kas hastalığı olanlar çalışmaya alınmadı. Perinatal veriler hastane dosyalarından kaydedildi. Solunum belirtileri altı yaş altındakilerde astım gelişme riskini belirleyen kurallarla, altı yaş üstündekilerde çocuklarda uluslararası astım alerji çalışmasına göre değerlendirildi. Cilt prick testi de yapıldı. Aynı yaş aralığındaki zamanında doğmuş sağlıklı kontrol grubu, Amerikan Toraks Topluluğu’nun ölçütlerine göre belirlendi. Her iki grubun akciğer işlevleri impuls osilometrik çalışma yöntemiyle değerlendirildi. Veriler SPSS programına kaydedildi.

 

Bulgular: Geç preterm grubunda 139, kontrol grubunda 75 çocuk çalışmaya katıldı. Geç pretemlerin ortalama doğum haftası 35,3±0,9 idi. Çoğunluğu yenidoğanın geçici takipnesi nedeniyle izlenmişti. Üç-yedi yaş aralığında; %54,1’inin hastane yatışı gereken akciğer enfeksiyonu geçirdiği, %57,8’inin sigara dumanına maruz kaldığı belirlendi. Yapılan değerlendirmelerde %25,8’inde aeroallerjen duyarlılığı saptandı, %34,5’ine astım ve %15,1’ine astım dışı atopi tanısı konuldu. Çalışma grubunda kontrol grubuna göre küçük hava yollarının direncini değerlendiren R5, R10, Z5 impuls osilometrik çalışma değerleri daha yüksek, genişleyebilmesini değerlendiren X10, X15 impuls osilometrik çalışma değerleri daha düşük bulundu (p<0,05). Doğum sonrası dönemde solunum sıkıntısı olanların ve olmayanların impuls osilometrik çalışma ölçümleri arasında fark bulunmadı.

 

Çıkarımlar: Çalışmamız sonucunda, 3-7 yaş arası geç preterm doğmuş çocuklarda sağlıklı term yaşıtlarına göre periferik hava yolları direncinin arttığı saptanmıştır. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 72-8)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018