ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Travma sonrası frontoetmoidal mukopiyosel
1 Clinic of Otorhinolaryngology, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey  
2 Clinic of Radiology, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey  
3 Department of Otorhinolaryngology, Fırat University School of Medicine, Elazığ, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 108-110
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2602
Anahtar Kelimeler: Çocuk, mukopiyosel, posttravmatik
Özet

Paranazal sinüs mukoselleri, epitelyal sınırlı, paranazal sinüs içini tamamen dolduran, mukus içeren kistik yapılardır. Benin karakterde olmakla beraber, zamanla etrafındaki kemik yapılarda hasara yol açabilmektedirler. Frontoetmoidal mukosellerin orbitaya bası yapması ile ekzoftalmus, görme bozukluğu ve diplopi gibi klinik bulgular oluşmaktadır. Günümüzde paranazal sinüs mukosellerinin tedavisinde endoskopik intranazal yaklaşım, düşük morbidite ve düşük tekrarlama oranları nedeniyle tercih edilmektedir. Bu makalede iki yıl önce geçirilmiş travma sonrası oluştuğu düşünülen ve orbitaya bası yaparak proptozise neden olan sağ frontoetmoid mukopiyoselli 12 yaşındaki olgu sunuldu. Hastaya endoskopik intranazal yaklaşım ile marsupializasyon yapıldı. Hastamızın 18 aylık izleminde tekrarlama izlenmedi. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 108-10)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018