ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Onikomadesis: Valproik asit tedavisinde erken dönem görülen nadir yan etki
1 Division of Pediatric Neurology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 98-100
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2630
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, onychomadesis, valproik asit, yan etki
Özet

Valproik asit epilepsi tedavisinde çok sık kullanılan etkili bir antikonvülsan ilaçtır.  En tipik yan etkileri; kilo alımı, saç dökülmesi ve mide bulantısıdır. İlaç kullanımı sonrası görülebilen tırnak değişiklikleri hiperpigmentasyon, onikolizis ve onikomadesisdir. Onikolizisde değişiklikler tırnağın distal bölümünden, onikomadesisde ise proksimal bölümünden başlar. Onikomadesis sistemik hastalıklar ve genetik hastalıklar dışında çocukluk çağında çok nadir görülen bir hastalıktır. Burada valproik asit tedavisi sonucu oluşan, çok nadir görülen, aileyi endişeye düşüren fakat kendiliğinden gerileyen 23 aylık en küçük ve en erken izole onikomadesis hastası sunulmuştur. Antiepileptik ilaçlar ile çok nadir görülen bu yan etkinin valproik asit kullanımı durdurulduktan sonra tedavisiz düzeldiği vurgulanmak istenmiştir. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 98-100)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018