ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yeni tanı konmuş diyabeti olan çocuklar ve ergenlerde görsel uyarılmış potansiyeller
1 Chungbuk National University College of Medicine, Neurology, Cheongju-si, Kuzey Kore  
2 Chungbuk National University College of Medicine, Pediatrics, Cheongju-si, Kuzey Kore  
3 Chungbuk National University College of Medicine, Preventive Medicine, Cheongju-si, Kuzey Kore  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 133-137
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4979
Anahtar Kelimeler: Görsel-uyarılmış potansiyel, tip 1 diyabetes mellitus, tip 2 diyabetes mellitus
Özet

Amaç: Diyabeti olan hastalarda hastalığın erken safhalarında bile merkezi sinir sistemi bozukluğu sık görülür. Çalışmanın amacı yeni tanı konmuş diyabetes mellitusu olan çocuklarda ve ergenlerde, “pattern-reversal” görsel uyarı potansiyelleri kullanarak merkezi sinir ileti değişikliklerini değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: “Pattern-reversal” görsel uyarı potansiyeller, tip 1 diyabeti olan 48 hastada (yaş 11,9±2,9) ve tip 2 diyabeti olan 18 hastada (yaş 14,8±1,3) tanıdan bir aydan daha kısa bir süre sonra ve 33 kontrol olguda (yaş 12,9±3,9) değerlendirildi.

 

Bulgular: P100 latanslar, tip 1 ve tip 2 diyabeti olan hastalarda kontrol olgularla karşılaştırıldığında anlamlı derecede geç saptandı (p<0,001). Tanı esnasında P100 latanslar ile yaş arasında korelasyon saptanmadı. Tip 1 diyabeti olan hastalarda, P100 latanslar ile HbA1c değerleri arasında korelasyon saptanmadı. Ancak, tip 2 diyabeti olan hastalarda, P100 latanslar HbA1c değerleri ile anlamlı şekilde ilişkili bulundu (p<0,01). Hem diyabetik olan hastalarda, hem de kontrollerde, N75-P100 amplitüdlerinde bireyler arasında belirgin değişkenlik saptandı. Diyabetli hastalarda, N75-P100 amplitüdleri HbA1c düzeyleri ile ilişkili bulunmadı. Tip 1 diyabeti olan hastalarda, N75-P100 amplitüdleri ile yaş arasında negatif ilişki saptandı (p<0,05).  

 

Çıkarımlar: Yeni tanı konmuş diyabetes mellitusu olan çocuklar ve ergenlerde görsel uyarılmış potansiyel latanslarında bozukluk optik yolun erken tutulumunu düşündürmektedir. Hastalığın bu klinik öncesi evresinde, görsel uyarılmış potansiyeller, merkezi sinir iletim değişikliklerinin erken evrede saptanması açısından yararlı olabilir.

 

 

Cite this article as: Lee SS, Han HS, Kim H. Visual-evoked potentials in children and adolescents with newly diagnosed diabetes. Turk Pediatri Ars 2017; 52: 133-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018