ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk hastalarda uygunsuz antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi: nokta prevalans çalışması
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İntaniye Bölümü, Kayseri, Türkiye  
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Bölümü , Kayseri, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5644
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, nokta prevalans çalışması, uygunsuz antibiyotik kullanımı
Özet

Amaç: Bu çalışmada bir çocuk hastanesinde uygunsuz antibiyotik kullanımının nokta surveyans yöntemi ile belirlenmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma günü hastanede yatan 113 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, antibiyotik kullanımı, kullanılan antibiyotiğin türü, dozu, çoğul antibiyotik kullanımı varlığı, antibiyotik başlamadan önce enfeksiyon hastalıkları uzmanı görüşü alınıp alınmadığı, antibiyotik kullanım şekli (ampirik, etkene yönelik, profilaktik), antibiyotik öncesi kültür alınıp alınmadığı ve antibiyotik kullanım nedeni veri formuna kayıt edildi. Uygunsuz antibiyotik kullanımı olup olmadığı enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından belirlendi.

 

Bulgular: Yatan hastalarda antibiyotik kullanım oranı %70,8 idi. Antibiyotik kullanan hastaların %43’ü birden fazla sayıda antibiyotik kullanmakta idi. Antibiyotiklerin %73,7’sinin ampirik, %14,3’ünün etkene özgül, %12’sinin ise profilaktik amaçlı başlandığı saptandı. Antibiyotik başlanan hastalarda uygunsuz antibiyotik kullanım oranı %33,8 idi. En sık uygunsuzluk nedeni antibiyotik ihtiyacı olmadan antibiyotik kullanımı (%51,9) idi. Bunu sırasıyla gereksiz yere çoğul antibiyotik kullanımı (%29,6), yanlış doz uygulanması  (%11,1), gereğinden geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı (%7,4) ve gereğinden dar spektrumlu antibiyotik kullanımı (%3,7) izlemekteydi. Uygunsuz antibiyotik kullanım oranı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı gereken antibiyotiklerde (%6,7) enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı gerekmeyenlere göre (%26,3) istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p=0,023). Enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından başlanan antibiyotiklerde uygunsuz kullanım (%8,6) başlanmayanlara göre (%26,5) istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p=0,027).

 

 

Çıkarımlar: Enfeksiyon hastalıkları danışımına göre antibiyotik kullanılmasının uygunsuz antibiyotik kullanımını azaltan bir ölçüt olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018