ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
İnek sütü proteini alerjisi olan çocukların periferik kan mononükleer hücrelerinde inflamatuar sitokin düzeyleri
1 Pediatric Research Center, Department of Medical and Surgical Sciences, University of Foggia, Foggia, Italy  
2 Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Foggia, Foggia, Italy  
3 Department of Pediatrics. Scientific Institute “Casa Sollievo della Sofferenza”, University of Foggia, Italy; European Paediatric Association/Union of National European Paediatric Societies and Associations, Berlin, Germany.  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 208-212
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.6290
Anahtar Kelimeler: Besin yükleme, immünoglobulin, inek sütü, interlökin, sitokinler, tümör nekroz faktörü
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, inek sütü proteini alerjisi olan hastaların inek sütü proteini ile uyarılmış periferik mononükleer hücrelerinin kültürlerinde sitokin düzeylerini incelemekti.

 

Gereç ve Yöntemler: İnek sütü proteini alerjisi olan 11 çocuk ve alerjisi olmayan 11 kontrol incelendi. Bu çocukların periferik kan mononükleer hücreleri tek başına ve inek sütü α-laktalbümin; β-laktoglobülin; αS 1, αS 2, β ve κ-kazein fraksiyonu karışımları ve tam sütten elde edilen bir inek sütü protein karışımı varlığında kültüre edildi. Kültür süzüntülerinde, sitokinlerin (tümör nekroz faktörü-α, interlökin-10 ve interlökin-12) düzeyleri belirlendi.

 

Bulgular: İnek sütü proteini alerjisi olan çocukların inek sütü proteini ile uyarılmış periferik kan mononükleer hücre kültürlerinde; tümör nekroz faktörü-α, interlökin-10 ve interlökin-12 düzeyleri, alerjisi olmayan kontrollere göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,05). İnek sütü proteini alerjisi olan çocuklar ve olmayan kontroller arasında uyarılmamış periferik kan mononükleer hücre kültürlerinde sitokin üretimi açısından fark saptanmadı.

 

 

Çıkarımlar: Bu ön çalışmanın bulguları, çocukların inek sütü proteini ile uyarılmış periferik kan mononükleer hücre kültürlerinde tümör nekroz faktörü-α, interlökin-10 ve interlökin-12’nin araştırıldığı dizindeki çalışmalar ile uyumludur ve sitokinlerin inek sütü proteini alerjisini öngörmedeki rolü araştırılırken göz önünde bulundurulabilir. Bu nedenle, bu konuyu kapsamlı bir şekilde araştırmak için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır.

 

Cite this article as: D’Apolito F, Campanozzi A, Giardino I, Pettoello-Mantovani M. Levels of inflammatory cytokines from peripheral blood mononuclear cells of children with cow’s milk protein allergy. Turk Pediatri Ars 2017; 52: 208-12.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018