ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama izlem sonuçları
1 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 10-16
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5389
Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, işitme tarama, yenidoğan
Özet

Amaç: Bu çalışmayla hastanemizden yenidoğan işitme taraması sonucu ileri işitme merkezlerine sevk edilen yenidoğanların işitme kaybı tanı yaşı, işitme cihazı takılma süresi ve kohlear implantasyon zamanının Amerikan Pediatri Akademisi tanı ve tedavi hedefleri ile uyumunun araştırılması hedeflendi.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya Mart 2014-Haziran 2016 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde işitme taraması yapılan 7 502 bebek alındı. Bebeklerin işitme taramasında ilk iki basamakta uyarılmış otoakustik emisyon, üçüncü basamakta işitsel beyin sapı yanıtı yapıldı. Risk etmeni olan yenidoğanlar sadece işitsel beyin sapı yanıtı ile değerlendirildi, testten kalan hastalar referans merkeze sevk edildi. Sevk edilen hastaların sonuçları ailelerine telefon edilerek öğrenildi.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan 7 502 hastanın 6 736’sı (%90) taramayı tamamladı. Çalışmada doğuştan işitme kaybı oranı %0,08 idi. İşitsel beyin sapı yanıt testinden kalan ve üst merkeze sevk edilen 62 hastanın altısı iki taraflı işitme kaybı tanısı aldı. Hastalardan birine aile isteği ile işitme cihazı takılmadığı, birinin tedaviye dirençli orta kulak iltihabı nedeniyle tedavi sürecinin devam ettiği ve henüz işitme cihazı takılamadığı ve kohlear implantasyon uygulanamadığı öğrenildi. Geriye kalan hastaların tümü üç ayın altında tanı aldı. Hastalardan ikisine dördüncü ay, birine beşinci ay ve birine de sekizinci ayda işitme cihazı takıldı. Kohlear implantasyon yaşı iki hastada 12. ay ve iki hastada 14. ay olarak saptandı.

 

Çıkarımlar: Hastaların %90’ının taramayı tamamladığı çalışmamızda, işitme kaybı tanı yaşı üç ayın altında ve işitme cihazı takılma yaşı bir hasta dışında altı ayın altında olup Amerikan Pediatri Akademisi tanı ve tedavi hedeflerine oldukça yakın olduğu görüldü.

 

Cite this article as: Aras Öztürk SE, Aktaş S, Karakurt LT, et al. The follow-up results of newborn hearing screening of Gaziosmanpasa Taksim Research and Training Hospital. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 10-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018