ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda sık relaps gösteren ve steroide bağımlı nefrotik sendromun öngördürücüleri
1 BMCRI, Pediatrics, Bangalore, Hindistan  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 24-30
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5749
Anahtar Kelimeler: Nefrotik sendrom, öngördürücüler, sık relapslar, steroid bağımlı
Özet

Amaç: Steroide duyarlı nefrotik sendromu olan çocuklarda sık relapsların ve steroid bağımlılığının öngördürücülerini belirlemek amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Üçüncül bir merkezde 2003 ile 2015 yılları arasında steroide duyarlı nefrotik sendrom tanısı ile nefroloji kliniğine kaydedilmiş olan ve hastalık başlangıcından sonra en az bir yıl izlenen altı ay ile 18 yaş arasındaki bütün çocuklar çalışmaya alınmıştır.

 

Bulgular: Hastalık başlangıcından itibaren en az bir yıl izlenmiş olan steroide duyarlı nefrotik sendrom tanılı 277 hasta çalışmaya alındı. Nadir relaps gösteren 157 hasta ve sık relaps gösteren 120 olgu çalışmaya alındı (sık relaps gösteren ya/ya da steroid bağımlı). Nadir relaps gösterenlerle karşılaştırıldığında, sık relaps gösterenlerde, hastalık başlangıç yaşı anlamlı derecede daha küçüktü (51,53±40,42 vs. 61,97±40,66 ay; p=0,035), ilk relapsa kadar geçen süre daha kısaydı [ilk tedavi başlangıcından ilk relapsa kadar geçen süre (8,65±11,99 vs. 23,46±24,05 ay; p<0,001)] ve enfeksiyonla birlikte daha yükek sayıda relaps vardı (8,65±11,99 vs. 1,25±1,85; p<0,001). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, ilk relapsa kadar geçen sürenin altı aydan kısa olması (OR: 3,93; 95% CI: [1,97-7,82]) ve relapslar sırasında eş zamanlı enfeksiyon varlığı (OR: 1,82; 95% CI: [1,56-2,14]), sık relaps için anlamlı belirteçlerdi ve erkeklerde sık relaps olma olasılığı daha düşüktü (OR: 0,48; 95% CI: [0,24-0,93]). Kaplan-Meier analizi ve log-rank testi de, ilk relapsın altı ay içinde ortaya çıkmasının, sık relapslarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Hastalık başlangıç yaşı ve başlangıçta yetersiz steroid tedavisi, sık relapslar için belirleyici değildi.

 

Çıkarımlar: İlk relapsa kadar geçen sürenin daha kısa olması ve relapslar sırasında eş zamanlı enfeksiyon bulunması, gelecekte sık relaps olacağını öngördürebilir. Bu belirteçler, hastalara rehberlik vermek, onları daha yakından izlemek ve daha iyi tedavi protokolleri ve elapsa özgü müdahaleler geliştirmek için yararlı olabilir.

 

Cite this article as: Dakshayani B, Lakshmanna M, Premalatha R. Predictors of frequent relapsing and steroid-dependent nephrotic syndrome in children. Turk Pediatri Ars 2018: 53: 24-30.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018