ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Kala-Azar ve lösemi: Nadir birliktelik
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tibbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
3 Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 45-47
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3590
Anahtar Kelimeler: Lösemi, pansitopeni, viseral layşmanyazis
Özet

Viseral layşmanyazis karaciğer, dalak ve kemik iliği makrofajlarını enfekte eden ve çoğalan bir enfeksiyon hastalığıdır. En yaygın klinik bulguları; ateş, dalak büyüklüğü ve kansızlıktır. Viseral layşmanyaziste kansızlık, akyuvar ve trombosit sayısında azalma yaygın görülen kan bozukluklarıdır. Bu bulgular birçok kan hastalığında görülenlerle benzer olup tanıda karışıklığa neden olabilir. Epidemiyolojik olarak sık görüldüğü bölgeler dışında görüldüğünde tanı koymak zor olabilmektedir. Viseral layşmanyazis tedavi edilmediği takdirde ölümcül seyredebilir. Uygun tedavi ise yaşam kurtarıcıdır. Bu yazıda akut lenfoblastik lösemi tanısıyla izlenen ve BFMALL- 2000 tedavi protokolü sonrası remisyona girmesiyle birlikte devam tedavisine başlanmış olan ve bu süreçte Kala-Azar hastalığına bağlı hemofagositik lenfohistiyositoz tanısı konan 12 yaşında erkek olgu sunuldu.

 

Cite this article as: Bay A, Aktekin EH, Ekşi F, Özcan M. Kala-Azar and leukemia: a rare association. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 45-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018