ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Karbamazepin kullanımı ile ilişkili bir DRESS sendromu olgusu
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 48-50
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3671
Anahtar Kelimeler: Ateş, DRESS, döküntü, karbamazepin
Özet

Ateş ve döküntü geniş bir klinik yelpazede karşımıza çıkmaktadır. “Drug rash with eosiophilia and systemic symptomps” DRESS sendromu yaşamı tehdit edebilen ciddi bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Erken tanı ve tedavi, sorumlu ilacın kesilmesi yaşam kurtarıcı olabilir. Özellikle nöbet önleyici ilaç kullanan, ateş ve döküntü yakınmalarıyla başvuran hastaların ayırıcı tanısında DRESS sendromu akılda bulundurulmalıdır. Bu yazıda ateş ve döküntü yakınmaları ile başvuran, yaklaşık bir ay önce tedavisine karbamazepin eklenen DRESS sendromu tanısı konulan üç yaşında bir olgu hekimler arasında ki farkındalığı artırmak amacıyla sunulmuştur.

 

Cite this article as: Dursun A, Kaçar Bayram A, Ülgen Tekerek N, Akyıldız BN, Per H. A case of DRESS syndrome associated with carbamazepine treatment. Turk Pediatri Ars 2018: 53: 48-50

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018