ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Kollodion bebek olgu serisi: Retinoik asit yüz güldürüyor
1 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi, Mersin, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 51-56
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3704
Anahtar Kelimeler: Kollodion bebek, retinoik asit, yenidoğan
Özet

İktiyozis klinik olarak ciltte soyulma ve histopatolojik olarak hiperkeratozis ile belirgin olan kornifikasyon bozukluğudur. İktiyozisin nadir görülen bir şekli olan lameller iktiyozis (kollodion bebek) otozomal çekinik geçişlidir. Tanı klinik bulgular, deri biyopsisi ve genetik tetkikler ile konulmaktadır. Tedavi ilkeleri cildin nemlendirilmesi, sıvı kaybının önlenmesi ve keratolitik ajanların kullanılmasıdır. Sistemik retinoik asit (0,5-1 mg/kg/gün) tedavisinin kollodion bebek ve doğuştan iktiyoziform eritroderma gibi ağır iktiyozis şekillerinde dramatik yarar sağladığı bildirilmektedir. Burada doğum sonrası kollodion bebek tanısı alan ve ağızdan retinoik asit tedavisi ile dramatik düzelme gözlenen beş olgu sunulmuştur. Olguların hepsi doğduktan sonra Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’ne yatırılarak izlendi. Hiç birinde başka bir doğuştan sorun yoktu. İki olgu sepsis nedeniyle tedavi edildi, üç olguda sepsis gelişmedi. Tüm olgularda yan etki olarak sadece saç dökülmesi vardı. Bu olgu serisi kollodion bebek tedavisinde doktorların dikkatini yüz güldürücü etkinliği olan retinoik aside çekmek için sunulmuştur.

 

Cite this article as: Mutlu Özyurtlu B, Sürmeli Onay Ö, Ersoy Ö.Collodion baby case series: the success of oral retinoic acid. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 51-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018