ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
1 Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, Kahramanmaraş, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014
Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, geçici kalp pili, tam atriyoventriküler blok
Özet

 

Akut romatizmal ateşin akut fazında birçok ritim ve ileti bozuklukları görülebilmektedir. Bu hastalıkta en sık görülen ileti bozukluğu, aynı zamanda tanı ölçütlerinde minör bulgu da olan birinci derece atriyoventriküler bloktur. İleti yollarında ciddi etkilenmenin olduğu tam atriyoventriküler blok ise dizinde çok az sayıda olguda bildirilmiştir. On beş yaşında erkek hastaya tam atriyoventriküler bloğun neden olduğu senkop nedeniyle geçici kalp pili tedavisi uygulandı. Antienflamatuvar tedavinin üçüncü gününde, tam atrioventriküler bloğun düzelmesi üzerine geçici kalp pili tedavisine son verildi. Edinsel tam atriyoventriküler blok nedeni olarak, akut romatizmal ateş akılda tutulmalıdır. Antienflamatuvar tedavi ile akut romatizmal ateşte görülen ileti bozukları düzelmektedir. Geçici kalp pili tedavisi, geçici semptomatik tam atriyoventriküler bloklu hastalarda endikedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018