ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağı deri hastalıklarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı: Tek merkez deneyimi
1 Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye  
2 Mardin Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Mardin, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 105-112
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6431
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, deri hastalıkları, epidemiyoloji
Özet

Amaç: Türkiye’de çocukluk çağı deri hastalıkları ile ilgili veriler henüz yeterli seviyede değildir. Bu çalışma ile Erzincan bölgesinde yaşayan çocuklarda deri hastalıklarının yaygınlığını yaş ve cinsiyet dağılımının araştırılması amaçlandı.


Gereç ve Yöntemler
: 01.11.2014 ile 30.11.2016 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran 0-16 yaş arası 10 115 çocuk çalışmaya alındı. Deri hastalıklarının sıklığı, yaş ve cinsiyet dağılımları incelendi. Olgular; süt çocukluğu dönemi (0-2 yaş), okul öncesi dönem (3-5 yaş) , okul dönemi (6-11 yaş) ve ergenlik dönemi (12-16 yaş) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Deri hastalıkları 10 grupta kategorize edildi. Tüm olgularda toplamda 148 deri hastalığı tanımlandı.


Bulgular
: Olguların 5 376’sı kız (%53,14) , 4 739’u erkekti (%46,86). En sık görülen hastalık grupları; enfeksiyöz hastalıklar (%24,62), ekzemalar (%21,95), akne ve foliküler hastalıklar (%18,45) ve alerjik deri hastalıkları (%11,02) olarak saptandı. En sık görülen hastalıklar ise akne vulgaris (%17,82), siğiller (%10,03) ve irritan kontakt dermatit (%9,42) idi. Yaş gruplarına göre dağılımda en sık saptanan deri hastalığı; süt çocukluğu ve okul öncesi dönemde kontakt dermatit, okul döneminde siğiller, ergenlik döneminde ise akne vulgaris olarak saptandı.


Çıkarımlar
: Çalışmamızda sık görülen hastalıkların çoğu koruyucu sağlık ve sağlık eğitimi programları ile azaltılabilecek hastalıklardır. Koruyucu sağlık politikaları oluşturmak ve eğitim programları geliştirmek için bu konuda geniş tabanlı epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 


Cite this article as
: Özçelik S, Kulaç İ, Yazıcı M, Öcal E. Distribution of childhood skin diseases according to age and gender, a single institution experience. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 105-12.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018