ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Lökositoklastik vaskülitli bir çocukta nekrotizan pnömoniyi taklit eden akciğerde kist hidatik hastalığı
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji-İmmunoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 117-119
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3670
Anahtar Kelimeler: Akciğer, çocuk, hidatik kist, lökositoklastik vaskülit, nekrotizan pnömoni
Özet

Ekinokok enfeksiyonlarının endemik olduğu dünya ülkelerinde akciğerde kist hidatik hastalığının tanı ve tedavisi önemli bir klinik sorundur. Özgün olmayan klinik bulgular, akciğerde birden fazla kist varlığı, plevral efüzyon gibi radyolojik bulgular bu hastalarda tanının yanlış konulmasına ve gecikmesine neden olmaktadır. Hastanemizde döküntü ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen nekrotizan pnömoniye ait klinik ve radyolojik bulgular nedeniyle izlenen bir olgu sunuldu. Akciğer bilgisayarlı tomografi incelemesinde birden fazla kalın duvarlı kistik lezyon ve plevral efüzyon vardı. Akciğerde kist hidatik hastalığı tanısı cerrahi ve serolojik olarak doğrulandı. Hastanın almakta olduğu antibiyotik tedavisi albendazol (10 mg/kg/gün) ile değiştirildi. Ultrasonografik incelemede kist hidatik hastalığı açısından karaciğer tutulumu saptanmadı. Cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumlu bulundu. Hastanın klinik ve radyolojik olarak tam düzelmesi üç ayda gerçekleşti, albendazol tedavisi altı aya tamamlandı.

 


Cite this article as
: Işık S, Çağlayan Sözmen Ş, Güzeloğlu E, Öztürk T, Asilsoy S. Pulmonary hydatid cyst disease mimicking necrotizing pneumonia in a child with leukocytoclastic vasculitis: a case report. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 117-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018