ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Stridorun ender bir nedeni: doğumsal laringeal perde
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 185-188
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3922
Anahtar Kelimeler: Çocuk, krup, laringeal perde, laringotrakeobronşit, stridor
Özet

Solunum sıkıntısı ve stridor, çocuk acil servise en sık başvuru yakınmalarından biridir ve bu yakınmayla başvuran çocukların çoğu larenjit, krup ya da laringomalazi olarak değerlendirilmektedir. Ancak, çocuk acil serviste çalışan hekimlerin bu hastalıklar dışındaki daha ender birçok hastalığın da solunum sıkıntısı ya da stridora neden olabileceğini akılda tutmaları gerekir. Stridor, doğumsal ya da kazanılmış birçok hastalık nedeniyle ortaya çıkabilir. Stridorun ender doğumsal nedenlerinden biri olan laringeal perdeler (webler), sıklıkla doğumdan sonraki ilk aylarda tanı alırlar. Ender olarak geç dönemde de tanı alabilirler. Bu yazı ile stridor nedeniyle acil servise başvuran, önce krup olarak değerlendirilen, ardından laringeal perde tanısı alan bir yaşında erkek hasta sunulmaktadır.


Cite this article as
: Derinöz O, Şişmanlar T. An unusual cause of stridor: congenital laryngeal web. Turk Pediatri Ars 2018; 53(3): 185-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018