ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Aşırı delta brush aktivitesi anti-NMDA (N-metil-D-aspartat) ensefalitinde erken tanı ve prognoz için bir belirteç olabilir mi?
1 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4628
Anahtar Kelimeler: Anti-nmda ensefaliti , aşırı delta brush, , erken tanı, prognoz
Özet

 

Açıklanamayan ensefalit kliniği ile başvuran hastalarda otoimmun ensefalitler dışlanmalıdır. Çocukluk çağında otoimmun ensefalitlerin önemli kısmı anti-NMDA (N-metil-D-aspartat ) ensefalitidir. Ancak nörogörüntüleme ve rutin tetkikler tanıda yetersiz kalmakta, kesin tanı otoantikorların gösterilmesi ile konulmaktadır. Bu süreçte tedavi gecikmesi yaşanabilmektedir. Anti-NMDA ensefalitli olguların bir kısmında erken dönemde elektroensefalogramda saptanan özgül bir örneği olan aşırı delta ‘brush’  tanıda gecikmeyi önlemektedir. Aşırı delta ‘brush’ aktivitesi uzamış hastalık ve hastanede kalma ile ilişkilendirilmiştir.  Tüm bu bilinenlere rağmen bu örneğin özgüllüğü ve duyarlılığı tam olarak bilinmemektedir. Bu yazıda bilinç kaybı, istemsiz hareketler ve sık jeneralize tonik klonik nöbetler ile başvuran, elektroensefalografisinde aşırı delta ‘brush’’ gözlenen beş yaşında erkek bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018